REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ

Özel eğitime gereksinimi olan çocuklarımızın gelişimlerini en iyi düzeyde destekleyebilmek için okul, veli ve öğretmen işbirliğiyle ihtiyaçların belirlenerek, bu ihtiyaçlara uygun çalışmalar düzenlemektedir. Bireyin okulundaki öğretmenleri, kurumumuzdaki öğretmenleri ve ailesiyle sürekli iletişim halinde olarak işbirliği içerisinde eş güdümlü çalışma sağlanmaktadır.

Rehberlik ve Psikolojik Danışma hizmetleri kurum psikologlarımız tarafından bireylere ve ailelere sunulmaktadır.

Rehberlik ve psikolojik danışma birimimizde özel eğitim gereksinimi olan bireylere yönelik;

• Kendilerini ve çevrelerini tanımaları ve sosyal çevreleriyle uyumlu davranışlar içinde olmaları,

• Kişiliklerini olumlu yönde geliştirmeleri,

• Yaşadıkları problemlere karşı uygun baş etme becerileri geliştirmeleri,

• Olumlu bir iletişim örüntüsüne sahip olmaları,

• İlgilerini, yeteneklerini tanımaları,

• Verimli çalışma alışkanlıkları kazanmaları ,

• Yeterliliklerin farkında olmaları ve gerçekçi kararlar alabilmelerine yönelik olarak psikolojik destek ve danışma hizmetleri planlanır ve yürütülür.

 

Ailelere yönelik hazırlanan aile eğitim programları doğrultusunda aileler ile öğrencinin aldığı tanı ve bu tanının özellikleri, nedenleri, özel eğitim sürecinde ögrencinin ihtiyaçları, çocuk gelişimi ve eğitimi, ailelerin nasıl ve ne şekilde katkıda bulunabileceği, yasal haklar vb. konular hakkında bilgi paylaşımında bulunulmakta ve video eğitimler düzenlenmektedir. Amacımız kurumda verilen eğitim ile evdeki eğitimin birlikte ilerlemesini sağlamaktır.

• Aile içi iletişim sorunları,

• Çevre ve çevreye uyum güçlükleri,

• Okul odaklı sıkıntılar,

• Ergenlik dönemi,

• Cinsel kimlik gelişimi,

• Anne baba otoritesi,

• Ebeveyn tutumları,

• Kardeş kıskançlığı, boşanma vb. konularda aileler kurum psikologlarından randevu alarak bireysel psikolojik yardım ve destek hizmeti alabilmektedirler.

Gerekli görülen hallerde ailelerin veya öğrencilerin diğer sağlık kurum ve kuruluşlarına, hastanelere veya uzmanlara yönlendirilmesi sağlanmaktadır.