Misyonumuz

• Eğitim ortamını özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin özelliklerine göre,verilecek eğitime uygun düzenlemek.

• Öğrencilerimizi destek eğitim programları ile özel yöntem ,personel ve araç-gereç kullanarak ilgileri,ihtiyaçlan yetenek ve yeterlilikleri doğrultusunda üst öğrenime ,iş ve meslek alanlarına ve hayata hazırlanmış bireyler olarak yetiştirme,

• Toplum içinde kabul gören ,başkaları ile iyi ilişkiler kurabilen ,iş birliği içinde çalışılabilen ve çevresine uyum sağlayabilen üretici birer birey olarak yetiştirmelerini sağlamak,

• Dil konuşma güçlüğü ile zihinsel,fiziksel,duygusal,sosyal ve davranış problemleri olan özel eğitim gerektiren bireylerin engellerinin ortadan kalkmasını yada uyumlarının sağlanması için gerekli çalışma ve tedbirler almak,

• Yaşam boyu temel öz bakım sağlamak içi eğitim çalışmalarını sürdürmek,

• Günlük yaşam becerilerini uygulamalı olarak yaptırarak hayata hazırlamak,

• Eğitim,Öğretimin kalitesini yükseltmek,öğrencileri en iyi şekilde yetiştirebilmek,başarının artması için gerekli tedbirleri almak

• Eğitim-Öğretim etkinliklerini planlamak kontrollü bir şekilde uygulamak.

• Bireysel programda belirlenen amaçlara uygun şekilde eğitmek, geliştirmek.

• Öğrenci velileri ile işbirliği içinde olmak