GENEL YETENEK VE GELİŞİM TESTLERİ

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinde bireyin gereksinimlerinin doğru bir şekilde belirlenebilmesi için bireyin öncelikle bilinmesi gereken yönü yetenekleridir. Yetenek "bireyin öğrenme, yapabilme ve başarabilme gücü" olarak tanımlanır. Genel yetenek testleri bireyin en iyi neleri yapabileceğini, başarılı olabileceği alanları gösteren testlerdir. Öğrencileri daha iyi tanımak, geliştirimesi gereken yönlerini keşfetmek amacıyla uygulanırlar.

Genel yetenek testler genellikle toplumda "zeka testleri" olarak bilinen testlerdir.

En sık kullanılan genel yetenek ve gelişim testleri;

• Wisc-R

• Stanford-Binet Zeka Ölçeği

• Ankara Gelişim Tarama Envanteri

• Good-Enough Harris Adam Çizme Testi

• Denver Gelişimsel Tarama Testi

• Gesell Gelişim Ölçeği

 

 

Wisc-R;

6-16 yaş arası çocuklara uzman eşliğinde uygulanan bir testtir. Uygulaması 1 – 1.5 saat sürmektedir. Bireylerin zihinsel performanslarını belirlemek amacıyla kullanılır.

 

Stanford-Binet Zeka Ölçeği;

İlk geliştirilem zeka testidir. Zihinsel engeli olan veya üstün yetenekli olan çocukların tespitinde kullanılan bir testtir. 2 yaşında büyük herkese uygulanabilir.

 

Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE);

0-6 yaş arasına uygulanır. Dil gelişimi, zihinsel beceriler, ince motor ve kaba motor gelişimi, sosyal gelişim ve öz bakım becerileri yönünden çocukların gelişimlerinin değerlendirildiği bir envanterdir. Anne-babaya yönelik sorularla ve çocuğu gözlemleyerek yapılır.

 

Good-Enough Harris Adam Çizme Testi;

Bireylerin zihin gelişimlerini ölçmeyi amaçlar. 4-14 yaş arasına uygulanır. Bireyin bütünü görme yeteneği, kavram geliştirme düzeyini belirler.

 

Denver Gelişimsel Tarama Envanteri;

0-6 yaş arasına uygulanır. İnce motor, kaba motor, dil gelişimi, sosyal ve öz bakım becerilerini ölçen bir testtir. Bir zeka testi değil, gelişim tarama testidir. Çocuğun işlevlerini, becerilerini yaşıtları ile karşılaştırır.

 

Gesell Gelişim Ölçeği;

2.5-6 yaş arasındaki çocukları gelişimsel olarak değerlendirmeyi amaçlar. Bir performans değerlendirme testidir. Motor becerileri, görsel algı, görsel hafıza, el-göz koordinasyonunu ölçer. Çocuğun fiziksel ve biyolojik gelişiminin izlenmesi, bulunduğu yaşa ait davranışları yapıp yapmadığı gibi genel gelişim süreçlerinin incelenmesi sonrasında çocuğun gelişiminde herhangi bir problem olup olmadığı ile ilgili bir değerlendirme yapılmasına olanak sağlar.