Eğitimlerimiz

Eğitimlerimiz

 

-Zihinsel Engelliler Eğitimi 

-Mental Retardasyon

-Otizm 

-Özgül Öğrenme Güçlükleri - Disleksi

-Dikkat eksikliği ve Hiperaktivite bozukluğu 

-Fizik tedavi ve rehabilitasyon 

-Günlük yaşam becerileri 

-Motor ve Özbakım becerileri