DMP (DİSLEKSİ MÜDAHALE PROGRAMI)

Okul çağında ki her beş çocuktan birisi disleksi belirtileri göstermektedir. Bu yüksek orana rağmen ülkemizde disleksi alanında geliştirilmiş uzmanlar tarafından kullanılacak program sayısı sınırlıdır. Disleksi müdahale programı bu sınırlılıktan yola çıkarak konu ile ilgili yapılan güncel araştırmaları merkezine alarak geliştirilmiş bir müdahale programıdır. Bilindiği gibi disleksinin temelinde sesi fark etme, çözümleme, kısa süreli bellek ve patern sorunları yer almaktadır. Disleksi müdahale programı, içerisinde yer alan üç bölümü ile yukarıda bahsedilen sorun alanlarında çalışmalar yapılmasını sağlamaktadır.

Program öncelikle bireyin, görsel işlemleme becerisi kapasitesini arttırmayı hedeflemektedir. Daha sonra kısa süreli bellek kapasitesinin gelişiminin önündeki en büyük engellerden olan otomatik patern becerisini kazanmasını sağlayarak neredeyse tüm dislektik bireylerin en çok sorun yaşadığı işitsel kısa süreli bellek çalışmalarının daha sağlıklı ve hızlı ilerlemesini sağlamaktadır. Başta da belirttiğimiz gibi disleksi fonolojik temelli bir farklılıktır. Buna dayanarak disleksi müdahale programı bireylerin cümleden kelimeye, kelimeden heceye ve heceden sese kadar izlenen süreçte cümleyi, kelimeyi, heceyi ve sesi fark edebilmesini, çözümleyebilmesinin bu çözümleme neticesinde otografi oluşturarak fotoğrafik okumanın önündeki engeli kaldırmak üzerine kurgulanmıştır.

Görsel işleme otomatik patern, kısa süreli bellek ve fonolojik farkındalık ile ilgili çalışmalar neticesinde, okuma ile ilgili altyapısı geliştirilen bireylerin süreç içerisinde edinmiş oldukları yanlış okuma alışkanlıklarının ortadan kaldırılmasına yönelik kendi içerisinde kolaydan zora bir sistematikte ilerleyen ve yeni okuma alışkanlığının kazandırılması yönelik çalışmalar programın son bölümünde yer almaktadır. 8 kitaptan oluşan disleksi müdahale programı toplamda 510 etkinlikten oluşmaktadır.

 

Odist (Okulöncesi Disleksi Belirtileri Testi) nedir?

Disleksi, akıcı okuma ve okuduğunu anlama sorunlarıyla kendini gösteren nörolojik temelli bir öğrenme farklılığıdır. Okul çağındaki bireylerin %20 sini etkilediği düşünülmektedir. Disleksinin temelinde sesleri fark etme, çözümleme, harfe dönüştürme, işitsel kısa süreli bellek ve otomatik patern farklılıklarının olduğu bilinmektedir. Disleksinin okulöncesi belirtilerini;

-Otomatik patern oluşturma farklılıkları

-Alıcı ve ifade edici gelişimsel dil becerilerinde farklılık

-İşitsel ve görsel kısa süreli bellek farklılıkları

-Görsel işlemleme(Görsel analojik muhakeme, Görsel esneklik, Görsel dikkat) farklılıkları olarak sıralayabiliriz.

O-dist 48-72 aylar arasında, okulöncesi dönem çocuklarını Otomatik Patern, Gelişimsel Dil, Kısa Süreli Bellek, Görsel İşlemleme alanlarında tamamı bireyin performansına dayalı 101 etkinlikle değerlendirilen alanında ilk ve tek ölçme ve değerlendirme aracıdır.

O-dmp (Okulöncesi Disleksi Müdahale Programı) nedir?

Disleksi, akıcı okuma ve okuduğunu anlama sorunlarıyla kendini gösteren nörolojik temelli bir öğrenme farklılığıdır. Okul çağındaki bireylerin %20 sini etkilediği düşünülmektedir. Disleksinin temelinde sesleri fark etme, çözümleme, harfe dönüştürme, işitsel kısa süreli bellek ve otomatik patern farklılıklarının olduğu bilinmektedir. Disleksinin okulöncesi belirtilerini;

-Otomatik patern oluşturma farklılıkları

-Alıcı ve ifade edici gelişimsel dil becerilerinde farklılık

-İşitsel ve görsel kısa süreli bellek farklılıkları

-Görsel işlemleme(görsel analojik muhakeme, görsel esneklik, görsel dikkat) farklılıkları olarak sıralayabiliriz.

O-dmp (Okulöncesi Disleksi Müdahale Programı), Odist (Okulöncesi Disleksi Belirtileri Testi) uygulanarak disleksi belirtileri tespit edilen bireylerin, bireysel etkinliklerle otomatik patern, gelişimsel dil becerileri, kısa süreli bellek ve görsel işlemleme alanlarında yeterliliklerini arttırmasına yardımcı olan yapılandırılmış bir müdahale programıdır.