DİKKAT VE ALGI TESTLERİ

                                   DİKKAT  VE  ALGI  TESTLERİ

Çocukları dikkat ve algı konusunda sağlıklı bir şekilde gözlemlemek ve gelişimlerini takip edebilmek için, bir takım değerlendirme araçlarını bilmek ve bunların etkin bir şeklide kullanabilmek için yeterli donanım, bilgi ve beceriye sahip olmayı amaçlanmaktadır.Öğrencileri daha iyi tanımak,geliştirilmesi gereken yönleri keşfetmek amacıyla uygulanır.

En sık kullanılan dikkat ve algı testleri;

  • Benton Görsel Bellek Testi
  • Burdon Dikkat Testi
  • D2 Dikkat Testi
  • Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi
  • Frostig Görsel Algı Testi
  • MOXO Dikkat Testi

 

 

Benton Görsel Bellek Testi;

8 yaş ve üzeri bireylere uygulanabilir.Uygulama süresi 5 dakikadır. Performans testidir. Bireysel olarak uygulanır. Benton Görsel Bellek Testi, şekil belleğini anlık ve gecikmeli olarak değerlendirebilmekte; bunun da ötesinde, görsel belleği, görsel algılama ve motor yeteneklerden ayırt edebilmektedir.

 

 

Burdon Dikkat Testi;

Burdon testi “10-20” yaşlarındakilere uygulanır.

Bu test dikkat gücünü ölçer. Sayfanın önceden ayarlanmış bir süresi de vardır.

 

 

 D2 Dikkat Testi ;

9- 60 yaş arasına uygulanır. Bireysel ve grup olarak uygulanabilecek tek form vardır. En fazla 8 dakika içerisinde test sonlanmalıdır.Test seçici dikkati belirlemek için geliştirilmiştir.

Psikomotor hız, doğru ve yanlış işaretlemeler,gösterilen performansın kalitesi bu testte değerlendirilmektedir.

 

Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi;

5 yıl 6 ay ile 10 yıl 11 ay arasındaki çocuklara uygulanabilir. Bu test, çocuklarda görsel motor işlevini görmek için gelişimsel bir test olarak kullanılarak hem yetişkin, hem de çocuklarda regresyon, fonksiyon kaybını ve organik beyin hasarlarını saptamaya ve özellikle regresyon vakalarında da kişilik sapmalarını bulmaya yardımcı olur.

 

Frostig Görsel Algı Testi;

Test 4-8 yaş arasında olan çocuklara bireysel ve grup şeklinde uygulanır. Frostig testinin uygulanışı hazırlıkla beraber yaklaşık 50-60 dakika sürmektedir. Frostig bir kalem kağıt testi olup, görsel algıyı 5 algısal beceri üzerinden değerlendirir.

 

   MOXO Dikkat Testi ;

  • MOXO Çocuk Testi
  • MOXO Genç ve Yetişkin Testi

 

 

  MOXO Çocuk Testi ;

MOXO Çocuk testi, özel olarak 6-12 yaş arası çocuklar için tasarlanmış olup, uzmanlar için DEHB tanısı ve hasta gözlem süreçlerinde yardımcı bir araç görevi görmektedir. MOXO Çocuk Testi, çeşitli uyaran ve çeldiriciler içeren kısa ve online bir testtir.

 

  MOXO Genç ve Yetişkin Testi;

MOXO Genç,yetişkin testi; 13-70 yaş aralığını kapsayan, uzmanların DEHB tanısı ve hasta gözlem süreçlerinde hastanın dikkat profilini değerlendirmelerine yardımcı olan bir araçtır. MOXO Genç,yetişkin DEHB Testi, eşsiz çeldirici sistemiyle bireyin günlük hayatta karşılaştığı çevresel koşulları modeller.