Cerebral Palsy (CP) Serebral Palsi (SP)

Cerebral Palsy (CP) Serebral Palsi  (SP)

Cerebral palsy (CP) beyin hasarının neden olduğu nörolojik bir durumdur. Aslında bir şemsiye tanımdır.

Cerebral : Beyin ve beyinle ilgili

Palsy : Kasın felç olma hali  veya vücut hareketlerinde yetersizlik veya problem olarak tanımlanabilir.

Doğum öncesi (prenatal), doğum esnasında (natal) ve doğum sonrası (postnatal) bebekte gelişmekte olan beynin çeşitli nedenlerle etkilenmesi sonucu ortaya çıkan bir durumdur. Beynin etkilenmesi sonucunda motor gelişimde

 • Baş kontrolü
 • Dönme
 • Emekleme
 • Dizüstünde gelme ve durma
 • Ayağa kalkma ve durma
 • Bağımsız yürüme
 • Denge ve koordinasyon

gibi vücut hareketlerinde yetersizlik ve bozukluk oluşabilir. Bu problemlere eşlik eden bazı bulgular görülebilir.

 • Epileptik nöbetler
 • Emme ve Yutma problemleri
 • Konuşma güçlükleri
 • Sindirim sistemi problemleri
 • Mesane problemleri
 • Görme problemleri
 • Bilişsel  problemler
 • Omurga ve kalça problemleri

Ve benzeri bazı semptomlar

eşlik edebilir. Hepsi birbiriyle alakalı neden sonuç ilişkisi vardır. Ancak

Her çocuğun kendine özgü bireysel CP tablosu vardır.