Ailelere Tavsiyeler

                               AİLELERE TAVSİYELER 

              Anne-Baba Tutumlarının  Çocuk  Üzerine Etkileri

Çocuklar doğduğu andan itibaren anne-babalarını rol model alırlar.0-6 yaş arası dönemden itibaren gözlemler ve davranışları taklit eder,tolumsal yargıları benimser.Çocuğun ilerki dönemdeki yaşamı aile ortamında şekillenir.Bu yüzden aile çocuğun kişiliği üzeründeki tutumu hassas ve dikkatli olmalıdır.Aileler çocuğa kuralları öğretirken gelişim özelliklerini göz önünde bulundurarak dikkate almalıdır.

Toplumda her ailenin çocuk yetiştirme metodu farklıdır.Anne-babaların çocuklara karşı uyguladığı tutumlar gelecekte nasıl bir birey olacağının kanıtıdır.

PEKİ AİLELERİN NE YAPMASI  LAZIM?

Öncelikle bu durumu kabul etmek lazım var olanı durumu reddetmek ilerlemenin önüne aşılmaz bir engel koymaktır.İkincisi:Çocuğunuzdan beklentilerinizi gerçekci ve dozunda tutumalıyız.Küçük ama başarılı adımları fark etmek gerekir.Bir diğer başlık ise “KIYASLAMA” çocuklarımızı diğer çocuklarla kıyaslamamalıyız.”HER ÇOCUK ÖZELDİR” çocuklarımızı kendi içinde olduğu gibi değerlendirilmeliyiz.Diğer çocuklarla arasındaki fark olmamalı çocuğumuzun kendine göre potansiyeli göre ne kadar ilerleme kat ettiği önemli.Bu süreçte sabırda önemli ailelerinin olabildiğince sabırlı olması gerekiyor.Birey eylem gerçekleştirirken yapamadığı takdirde onu yapmak yerine güzelce anlatarak ondan tekrar bu eylemi yapmasını istemelidir.Böyle davranırsak hem çocuğun kendine güveni gelir hemde çocuğunuzla iletişimde bulunmuş olursunuz.İlerde çocuğunuzla tekrar böyle bişey yaşadığınızda yöntemi artık öğrendiğiniz için kolaylıkla üstesinden gelebilirsiniz.Önemli olan diğer hususta etlili iletişim kurabilmek bunun içinde çocuğumuza vakit ayırmalıyız.Bu çocuğumuzun pozitif gelişimi yönünden önemlidir.Kendini değerli hissettirir.Çocuğun olumlu değerler kazanması aileyle doğru orantılıdır.Ailelerin dinleyici ve açıklacıyı tutumları çocuklar açısından pozitif bir tablo çizer.Kısaca özetleyecek olursak

 

   AİLEYE DÜŞEN BAZI  SORUMLUKLAR;

  • Yeterli beslenme ve düzen alışkanlıkları kazandırmak,
  • Daha iyi rahat ve düzenli yaşamanın yollarını öğretmek,
  • Çocuklar arasındaki dengeyi sağlamak
  • Toplumsal Değer ve Yargıları Benimsetmek

Kurumdaki psikologlar ailelere hazırlanan aile eğitim proğramları,veli toplantıları şu içerikler üzerinde durmaktadır. Ailelerin karşılaştıkları sorunları belirlemek, engelli bir çocuğa sahip olduklarını kabul etmelerinde yardımcı olmak, engelli çocukları ile nasıl iletişim kuracakları, iletişimi nasıl sürdürebilecekleri, onu içtenlikle nasıl kabul edecekleri konularında rehberlik etmek, engelli bir çocuğa sahip tek ailenin kendilerinin olmadığını onlara göstererek, aynı duyguyu yaşayan birçok ailenin varlığından söz etmek, duygusal problemlerini paylaşmak,çocuğun gelişim özelliklerine yönelik bilgilendirmede bulunmak Aile ortamında yaşayan bireylerin birbirlerine ve engelli çocuğa karşı tutum ve davranışlarına yardımcı olmak, çevre-aile ve çevre-çocuk iletişiminde ortaya çıkan sorunları çözmek aileye yol göstermek, çocuğun evde eğitimi, okulda aldığı eğitim ve okul sonrası yaklaşımları hakkında aileleri bilgilendirmek gibi faaliyetler kurumumuz tarafından aileye verilmektedir.