Otizm İle Benzerlik Gösteren Sendromlar

Aşağıda çocukların klinik özellikleri ve bu özelliklerin görülme oranlan listelenmiştir:

• Gelişimsel gecikme ( %100 )

• Sözel ve sözel olmayan dilin minimum kullanımı, alıcı dilin ifade edici dilden daha gelişmiş olması (% 100)

• Hareket ve denge bozuklukları, ayakların ayrık durması, bacakların titremesi, sarsak vücut duruşu, koordine olmayan hareketler ( %100 )

• Davranışsal farklılıklar: sürekli mutlu yüz ifadesi, kahkaha, cana yakınlık, el çırpma, hipermotor davranışlar, kısa dikkat süresi ( %100 )

• Küçük kafa çevresi ( > %80 )

• Üç yaştan önce görülmeye başlamış nöbetler ( > %80 )

• Anormal EEG ( > %80 )

• Bebeklikte beslenme problemleri ( %20-80 )

• Hipopigmental cilt ve gözler ( %20-80 )

• Dil, emme ve yalama problemleri, dilin normalden büyük ve dışarıda olması, ağız suyu akması (%20-80)

• Uyku bozuklukları ( %20-80 )

• Aşırı ağza alma ve çiğneme davranışı ( %20-80 )

• Suya aşırı ilgi ( %20-80 )

• Sürekli alt bacak ve tendon hareketleri ( %20-80 )

AS’li çocuk nasıl bir gelişimsel hikayeye sahiptir?AS’li yeni doğanlar, normal hamilelik ve doğum hikayesi, boy, kilo, kafa çevresi bakımından normal fiziksel özelliklerle doğarlar. Doğumdan sonra çocuklar daha yavaş kilo alır ve kafa çevreleri daha yavaş gelişir. Doğumun ilk ayından itibaren motor gelişiminde gerilik görülür. Oral - motor gelişim, dil ve emme becerileri problemlidir. Buna bağlı olarak bazılarında yeme problemleri, kusma, diş gıcırdatma görülebilir. Gelişimsel gerilik kendini özellikle 6-12 aylar arası gösterir. Gelişim, gecikmiş, fakat ilerleme gösteren ve beceri kayıplarının olmadığı bir seyirde devam eder.

AS’nin görülme sıklığı nedir?

Görülme sıklığı 1/15000-1/30000 arasındadır ve kız ve erkeklerde eşit oranda rastlanmaktadır